Kaków, aprtamentowiec na Kazimierzu balustrada tarasu